بادمجان دلمه درجه یک

محصول جدید

5,990 تومان بدون مالیات.

کیلو گرم